Để chụp hình và xử lý ảnh trong Windows, sử dụng 2 chương trình sau: Snipping Tool & Paint

Sử dụng Snipping Tool

Mở chương trình Snipping Tool, sau đó nhấn nút New, rồi dùng con trỏ chuột chọn vùng màn hình muốn chụp.

Sử dụng Paint

Sau khi đã chụp màn hình ở bước trên, thì vào chương trình Paint, tạo mới (chỉnh độ kích thước rộng + cao cho phù hợp), rồi dán (Ctrl+V) hình ảnh vào chương trình Paint.

Trước khi dán hình vào Paint, cần rê chuột vào góc dưới, bên phải, sau đó kéo chuột ra để chỉnh kích thước (size) để chứa đủ hình ảnh sắp dán vào.

Sau khi làm xong thì lưu ra file dạng PNG.