Hướng dẫn hiển thị menu ra ngoài cho website WordPress sử dụng Theme Flatsome

I. TẠO MENU

 

II. HIỂN THỊ MENU

– Chọn menu bar

– Chọn item trong các khung Trang (Page), Bài Viết (Post) , …. và nhấn nút thêm vào menu

– Sau khi thêm vào để tùy chỉnh vị trí giữa các item, làm như sau : click chuột trái vào item đó và giữ nguyên chuột trái và bắt đầu kéo thả tới vị trị mong muốn

– Để một item là con của item khác thì click chuột trái vào item, giữ nguyên chuột trái và thụt lùi 1 nấc so với item cha

– Tùy theo loại menu mà chọn : Main Menu (Menu Bar) hoặc Top Bar Menu (Menu Top) hoặc Footer Menu

– Lưu ý : riêng Main Menu (Menu Bar) thì chọn thêm ô Main Menu – Mobile

 

– Sau cùng nhấn nút Lưu trình đơn