Hướng dẫn sắp xếp thứ tự sản phẩm

Bước 1 : Vào trang danh sách sản phẩm

Bước 2 : Chọn sản phẩm cần cập nhật số thứ tự

 

Bước 3 : Khi vào edit sản phẩm, kéo xuống tìm tới mục Product Data, trong mục chọn Tab nâng cao và cuối cùng nhập số thứ tự ở trong ô Menu đơn hàng